Program politic

...

Administrație în serviciul cetățeanului

Administrația publică va lucra pentru cetățeni.

Orice funcționar plătit din bani publici este dator să acționeze în interesul comunității și a membrilor săi și să-i trateze în mod egal pe toți cetățenii. Rolul primarului este să se asigure că bunurile publice, care aparțin întregii comunități, sunt gestionate în mod onest, în beneficiul tuturor cetățenilor, nu doar în favoarea unei minorități.

Astfel, ca primar voi crea un mediu și un sistem de reguli locale în care cetățenii să poată trăi în armonie, fiind conștienți de drepturile și de obligațiile lor.

Obiectivul meu va fi creșterea nivelului de trai al cetățenilor din cele cinci sate ale comunei Bunești în mod echitabil.

Transparență în actul administrativ

Administrația transparentă este o îndatorire a primarului și a funcționarilor din subordinea sa.

Pentru a ne asigura că lucrăm pentru dezvoltarea comunității și că drepturile fiecărui cetățean sunt respectate, împreună cu echipa din instituția primărei, eu ca primar îmi propun să comunic în mod transparent cu cetățenii. Îmi propun să mă informez cu privire la nevoile cetățenilor din comună și la rândul meu să îi informez pe aceștia la un nivel relevant despre modul în care se folosesc banii publici.

Pe lângă strânsa colaborare cu consilierii locali aleși, vreau să fac o rutină din a mă consulta cu cetățenii, a le prezenta proiectele și inițiativele pe care le finanțează primăria și a le explica de ce aceste proiecte sunt necesare și valoroase pentru comunitate și servesc binelui comun.

Colaborare între cetățeni și primărie

Fiecare sat va avea un Consiliu al Satului care va colabora cu aleșii locali și cu primăria.

În colaborare cu experți de la Consiliului Europei și Mihai Eminescu Trust, am creat în Viscri un Consiliu al Satului care este format din aleșii locali și reprezentanți ai tuturor grupurilor de interes din sat: reprezentanți ai fermierilor, ai pensiunilor, ai meșteșugarilor, ai fiecărei vecinătăți, ai fiecărei confesiuni, ai tinerilor, ai vârstnicilor șamd. Acest Consiliu se reunește lunar, discută și pune în aplicare soluții la problemele apărute în sat sau, prin consilierii locali, transmite primăriei nevoile comunității. În acest fel, se păstrează un dialog constant între comunitate și aleșii săi.

Fiind unul dintre inițiatori și membru al Consiliului Satului la Viscri, prin consilierii locali din fiecare sat, voi susține organizarea de consilii similare și în celelalte sate din comună, care să aducă sătenii împreună și să identifice nevoile și problemele acestora, să îi informeze și să îi reprezinte în relație cu administrația publică. Întâlnirile acestor consilii vor fi ocazii pentru ca aleșii locali să prezinte proiectele primăriei și să se asigure că ele răspund priorităților cetățenilor.

Condiții de trai decente pentru fiecare cetățean

Administrația publică are responsabilitatea legală să asigure cetățenilor posibilitatea de a trăi în condiții decente.

Este datoria primăriei să asigure cetățenilor posibilitatea de a avea o locuință și să le asigure accesul la servicii de utilitate publică (electricitate, apă potabilă, canalizare, salubrizare), iar ca primar îmi doresc să respect această responsabilitate.

Conform Articolului 47 alin.(1) din Constituția României statul are obligația de a lua „măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială, de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent”, iar conform Articolului 135 alin.(2) lit.f) din Constituția României statul are obligația de a crea „condițiile necesare pentru creșterea calității vieții”, acestea incluzând toate condițiile de ordin social, economic, ecologic, spiritual etc care asigură integritatea și echilibrul vieții umane, dezvoltarea continuă și durabilă a indivizilor.

Legea locuinței nr. 114/1996 specifică: „accesul liber și neîngrădit la locuință este un drept al fiecărui cetățean” și „realizarea locuințelor constituie un obiectiv major, de interes național, pe termen lung, al administrației publice centrale și locale”.

Dezvoltare coerentă în fiecare sat

Definitivarea Planurilor Urbanistice General (PUG) și Zonal (PUZ) ca să fie posibilă dezvoltarea urbanistică legală și coerentă în fiecare sat

Conform legii nr. 350/2001, primăria are îndatorirea legală de a elabora un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și un Plan Urbanistic General (PUG) prin care să stabilească ariile pe care este permisă construirea de locuințe. Prin PUZ și PUG se stabilesc regulile pe care trebuie să le îndeplinească orice construcție pentru a se încadra în specificul local. Fără aceste planuri autoritățile statului nu pot elibera autorizații de construire iar cetățenii nu își pot îmbunătăți locuințele respectând legea.

Sub conducerea mea, primăria Bunești va organiza consultări publice în fiecare sat pentru a se asigura de corectitudinea planurilor care sunt în curs de actualizare și pentru a garanta că acestea răspund la nevoile pe termen lung ale întregii comunități.

Lipsa unor PUG și PUZ actualizate provoacă deja blocaje proiectelor care ar putea duce la dezvoltarea comunei și va fi unul dintre primele lucruri pe care le voi finaliza după alegerea ca primar.

Susținere pentru locuințe

Alocarea de locuri de casă și susținerea cetățenilor pentru a-și construi sau cumpăra locuințe

Conform Legii nr. 15/2003, prin hotărâre de consiliu local, primăria are posibilitatea de a aloca parcele de teren pentru tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, pentru construirea de locuințe. Terenul este acordat pentru a fi folosit în mod gratuit și, în timp, poate fi achiziționat de la primărie de către cetățenii care îl ocupă.

Respectând normele legale, primăria va face tot posibilul ca să asigure fiecărui cetățean posibilitatea a achiziționa în condiții avantajoase o locuință sau o parcelă de teren intravilan, pe care să își construiască o casă în conformitate cu PUG și PUZ.

Observ această necesitate la oamenii din întreaga comună. De aceea, sub conducerea mea, primăria și consiliul local vor aloca locuri de casă și vor crea programe prin care cetățenii să le poată achiziționa în cele mai bune condiții permise de lege. Programe similare vor fi create și pentru cetățenii care locuiesc cu chirie în case de stat și care îndeplinesc condițiile legale pentru achiziționarea lor.

Primăria va apela la arhitecți și va oferi cetățenilor în mod gratuit sau subvenționat parțial proiecte de arhitectură pentru tipurile de case care se potrivesc cu specificul satului. Va asigura de asemenea consultanță de specialitate în construcții și restaurare cetățenilor din comună. Acolo unde este posibil, va oferi scutiri de taxe celor care restaurează case de patrimoniu.

Educație pentru copiii din comună

Primăria va investi resurse și fonduri pentru a îmbunătăți accesul la educație al copiilor din comună.

Fundațiile și asociațiile care activează în regiunea noastră fac mai mult pentru educația copiilor din Bunești decât face primăria.

În fiecare an pentru copiii din comună se organizează activități educaționale: tabere și excursii, ateliere și cursuri și chiar un after-school pentru copiii care au nevoie de mai multă susținere. Primăria ar putea și ar trebui să susțină aceste activități cu o contribuție financiară sau prin asigurarea unor spații în care să se desfășoare astfel de activități. Astfel, aceste inițiative s-ar putea înmulți, ar căpăta amploare și ar contribui la îmbunătățirea educației copiilor noștri. Pentru copii, o educație bună aduce cu sine mai multe oportunități profesionale și un trai mai bun mai târziu în viață.

Vom susține deschiderea de centre educaționale în fiecare sat, în care copiii să își poată petrece timpul liber în mod plăcut și util, sub supravegherea unor pedagogi care să îi ajute să învețe. În aceste centre, copiii vor fi încurajați și ajutați să citească, vor putea împrumuta cărți, vor face teme, vor învăța să lucreze pe calculator sau să vorbească limbi străine sau vor putea să participe la cursuri de muzică sau de desen.

Colaborând cu Mihai Eminescu Trust, am contribuit la deschiderea unui astfel de centru educațional în satul Alma Vii iar acum pregătim proiecte pentru deschiderea de centre educaționale și în alte sate. Cu implicarea primăriei toți copiii din comună vor avea posibilitatea să învețe mai mult și într-un mod mai plăcut.

Educație pentru copiii din comună

Primăria va investi resurse și fonduri pentru a îmbunătăți accesul la educație al copiilor din comună.

Fundațiile și asociațiile care activează în regiunea noastră fac mai mult pentru educația copiilor din Bunești decât face primăria.

În fiecare an pentru copiii din comună se organizează activități educaționale: tabere și excursii, ateliere și cursuri și chiar un after-school pentru copiii care au nevoie de mai multă susținere. Primăria ar putea și ar trebui să susțină aceste activități cu o contribuție financiară sau prin asigurarea unor spații în care să se desfășoare astfel de activități. Astfel, aceste inițiative s-ar putea înmulți, ar căpăta amploare și ar contribui la îmbunătățirea educației copiilor noștri. Pentru copii, o educație bună aduce cu sine mai multe oportunități profesionale și un trai mai bun mai târziu în viață.

Vom susține deschiderea de centre educaționale în fiecare sat, în care copiii să își poată petrece timpul liber în mod plăcut și util, sub supravegherea unor pedagogi care să îi ajute să învețe. În aceste centre, copiii vor fi încurajați și ajutați să citească, vor putea împrumuta cărți, vor face teme, vor învăța să lucreze pe calculator sau să vorbească limbi străine sau vor putea să participe la cursuri de muzică sau de desen.

Colaborând cu Mihai Eminescu Trust, am contribuit la deschiderea unui astfel de centru educațional în satul Alma Vii iar acum pregătim proiecte pentru deschiderea de centre educaționale și în alte sate. Cu implicarea primăriei toți copiii din comună vor avea posibilitatea să învețe mai mult și într-un mod mai plăcut.